โลโก้ใหม่ K-League คงความหมายแห่ง “Taegeuk”

ลีกฟุตบอลอาชีพในระดับสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้ หรือที่รู้จักกันในชื่อ K-League นั้น ได้ทำการเปิดตัวโลโก้ใหม่ ที่ยังคงความหมายแห่ง”แทกึก” โดยองค์ประกอบเนื้อหาของโลโก้ใหม่นั้นยังคงประกอบด้วย “ดาว”ที่มีรูปทรงเป็นตัว “K” ตัวย่อของลีก พร้อมด้วย “Shooting Star” สีขาว ที่ปรับให้มีความหนา เน้นความรู้สึกถึงความเร็ว แรง และพุ่งทะยาน พาดผ่าน “ดาว” ที่ถูกแบ่งเป็น 2 สีคือ สีแดงและสีน้ำเงิน สื่อความหมายถึง “Taegeuk”(แทกึก) ในความหมายเดียวกับที่ประดับไว้กลางธงชาติเกาหลีใต้ ที่มีลักษณะของความเป็น “หยิน-หยาง” สื่อถึงความสมดุล กลมกลืนประสานสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ และการเคลื่อนไหว พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

โลโก้ใหม่ K-League จะถูกสื่อสารในช่องทางต่างๆ ผ่านสโลแกนของแบรนด์ “Dynamics and Impressions, K League”

2021 K-LEAGUE LOGO
2021 K-LEAGUE LOGO

โลโก้ K-League ถูกเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้งตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

K-LEAGUE LOGO History
K-LEAGUE LOGO 2013-2020

Logo_KosinStudio_50x50px

KosinStudio “Design by Passion.” ก็เพราะรัก…ฉันจึงออกแบบ

You may also like...