Logo : Samutprakan Songsing City Football Club


ออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ สองสิงห์ซิตี้ ( Samutprakan Songsing City Football Club )

ออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ สองสิงห์ซิตี้ ( Samutprakan Songsing City Football Club ) ตราสัญลักษณ์สโมสร ด้านบนสุดประดับด้วยรูปทรงของ”องค์พระสมุทรเจดีย์” และมีจุดสีทองทั้งหกจุด แทนความหมาย “ทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ” เราจะร่วมกันก้าวไปข้างหน้า

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ คือ “ช้างสามเศียร” ที่มีท้วงท่ากำลังก้าวไปข้างหน้า สโมสรที่เป็นสากลว่า “SAMUTPRAKAN SONGSING CITY” วางบนกรอบรูปทรงโลห์ของนักรบสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำสโมสร ขลิบด้วยสีทอง”สีแห่งชัยชนะ” ให้หมายถึงการได้ชัยชนะจากการแข่งขัน ชัยชนะที่เกิดจากความพยามของนักสู้

ด้านล่างเป็นสัญลักษณ์”สองสิงห์” แทนความหมายของ กลุ่มคนที่ร่วมก่อตั้งสโมสรนี้ขึ้นมา เพื่อเป้าหมายในการก้าวไปข้างหน้า เพื่อทีมฟุตบอล เพื่อจังหวัดสมุทรปราการ

Steps of Logo Design by Kosin Studio

“Kosin Studio” โกสินทร์สตูดิโอ สตูดิโอออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอล โลโก้กองเชียร์สโมสรฟุตบอล โลโก้ทีมฟุตบอล และโลโก้ด้านฟุตบอลต่างๆ ในวงการฟุตบอลไทย เริ่มออกแบบโลโก้ และมีผลงานด้านฟุตบอลไทย ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน ก็เพราะความรัก และลุ่มหลงที่มีต่อฟุตบอล เป็นแรงพลักดันให้เราออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานโลโก้สโมสรฟุตบอลต่างๆ มากมาย

Steps of Logo Design by Kosin Studio

  • Brief & Research  รับข้อมูลสำหรับการออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอล(จากสโมสรฟุตบอล) และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อมาใช้เป็นแนวความคิด(Concept) ในการออกแบบ
  • Sketch Design วาดภาพร่าง เพื่อนำไปใช้ ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลนั้นๆ ให้ได้ออกมามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
  • Design Logo นำเอาแบบร่างที่ Sketch Design ไว้ มาทำเป็นไฟล์ดิติตอล เพื่อนำไปออกแบบ(Design) ด้วยโปรแกรมกราฟฟิคบนคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับแก้รูปทรง รูปแบบ สีสรรค์ องค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ให้ลงตัว จนเป็นโลโก้สโมสรฟุตบอลอย่างสมบูรณ์

ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลไทย, โลโก้แฟนคลับ สโมสรฟุตบอลไทย, ทีมฟุตบอล และทีมกีฬาต่างๆ Kosin Studio : “Design by Passion.” ก็เพราะรัก…ฉันจึงออกแบบ

Logo_KosinStudio_50x50px

KosinStudio “Design by Passion.”

You may also like...