Logo : “PPKFC” PETPITTAYAKOM FOOTBALL CLUB

ออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตบอลเพชรพิทยาคม (Logo Design : “PPKFC”PETPITTAYAKOM FOOTBALL CLUB )

ออกแบบโลโก้ (Logo Design : “PPKFC”PETPITTAYAKOM FOOTBALL CLUB ) ภายใตเแนวคิด One Team One Dream กำเนิดใหม่มังกรเขียวขาว โดยใช้มังกรเป็นสัญลักษณ์ประจำสโมสรหน้าตามุ่งมั่น จริงจัง ดวงตาสีแดงให้ดูดุดัน ลำตัวสีเขียว-ขาว สีหลักของสโมสร กลางโลโก้ใช้เป็นอักษรย่อ ของสโมสร PPKFC พ่วงท้ายด้วยชื่อทีมแบบเต็ม PETPITTAYAKOM หางมังกรออกแบบให้มีลักษณะเป็นเส้นสายให้เป็นเหมือนลูกศรพุ่งขึ้น หมายถึง การก้าวสู่ความสำเร็จ เส้นขอบใช้สีทองสีของความสำเร็จ สื่อถึงชัยชนะของสโมสร

Steps of Logo Design by Kosin Studio

Steps of Logo Design by Kosin Studio

  • Brief & Research  รับข้อมูลสำหรับการออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอล(จากสโมสรฟุตบอล) และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อมาใช้เป็นแนวความคิด(Concept) ในการออกแบบ
  • Sketch Design วาดภาพร่าง เพื่อนำไปใช้ ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลนั้นๆ ให้ได้ออกมามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
  • Design Logo นำเอาแบบร่างที่ Sketch Design ไว้ มาทำเป็นไฟล์ดิติตอล เพื่อนำไปออกแบบ(Design) ด้วยโปรแกรมกราฟฟิคบนคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับแก้รูปทรง รูปแบบ สีสรรค์ องค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ให้ลงตัว จนเป็นโลโก้สโมสรฟุตบอลอย่างสมบูรณ

ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลไทย, โลโก้แฟนคลับ สโมสรฟุตบอลไทย, ทีมฟุตบอล และทีมกีฬาต่างๆ Kosin Studio : “Design by Passion.” ก็เพราะรัก…ฉันจึงออกแบบ

Logo_KosinStudio_50x50px

KosinStudio “Design by Passion.”

You may also like...