Logo : KhonKaen SBT Football Club

Logo : KhonKaen SBT Football Club
Logo : KhonKaen SBT Football Club

ออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตบอล ข่อนแก่นสามใบเถา (Logo Design : KhonKaen SBT Football Club)

สัญลักษณ์ สโมสรฟุตบอลข่อนแก่นสามใบเถา ในพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ด้านบนสุดของสัญลักษณ์นั้น มันคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่ และคงอยู่ เฉกเช่นเดียวกับ”ศรัทธา” ซึ่งพื้นที่ว่างเปล่านั้นคือ”สามห่วงคล้องกัน” ให้หมายถึงความสามัคคีของสโมสร “ศรัทธาสามใบเถา” วางบนกรอบที่มาจากท่าดีใจ ที่เหมือนตัว “V” ของ Victory ประดับชื่อสโมสร KhonKaen SBT สื่อถึงชัยชนะของสโมสร พร้อมด้วยปีก่อตั้ง EST.2009 โอบล้อมเจดีย์ขามแก่นสัญลักษณ์ของขอนแก่นด้วย ดอกคูณ ให้หมายถึง ทุกภาคส่วนที่จะเคียงข้างกันตลอดไป สีม่วงของสโมสรประดับสีทองแห่งชัยชนะ หมายรวมเป็น “ชัยชนะที่เกิดจากการเคียงข้างกัน และศรัทธาของสามใบเถาเพื่อขอนแก่น”

Logo : KhonKaen SBT Football Club

Steps of Logo Design by Kosin Studio

  • Brief & Research  รับข้อมูลสำหรับการออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอล(จากสโมสรฟุตบอล) และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อมาใช้เป็นแนวความคิด(Concept) ในการออกแบบ
  • Sketch Design วาดภาพร่าง เพื่อนำไปใช้ ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลนั้นๆ ให้ได้ออกมามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
  • Design Logo นำเอาแบบร่างที่ Sketch Design ไว้ มาทำเป็นไฟล์ดิติตอล เพื่อนำไปออกแบบ (Digitalizing the Design) ด้วยโปรแกรมกราฟฟิคบนคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับแก้รูปทรง รูปแบบ สีสรรค์ องค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ให้ลงตัว จนเป็นโลโก้สโมสรฟุตบอลอย่างสมบูรณ์

ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลไทย, โลโก้แฟนคลับ สโมสรฟุตบอลไทย, ทีมฟุตบอล และทีมกีฬาต่างๆ Kosin Studio : “Design by Passion.” ก็เพราะรัก…ฉันจึงออกแบบ

Logo_KosinStudio_50x50px

KosinStudio “Design by Passion.”

You may also like...