Football Lopburi Youth Club

Logo_Football-Lopburi-Youth-Club

ออกแบบโลโก้ ชมรมอดีตเยาวชนลพบุรี (Logo Design : Football Lopburi Youth Club)

ออกแบบโลโก้ ชมรมอดีตเยาวชนลพบุรี (Logo Design : Football Lopburi Youth Club)

ชมรมอดีตเยาวชนลพบุรี พิจารณาเลือกใช้โลโก้แบบอื่น โลโก้นี้จึงไม่ถูกนำไปใช้งาน โดยเบื้องหน้าเป็น วานรแสดงความเป็นเมืองลพบุรี เบื้องหลังเป็นพระปรางค์สามยอดคอยพลักดันชมรม พร้อมลูกให้หมายถึงความโชติช่วงชมรมอดีตเยาวชนลพบุรี วางบนโลห์ทรงกลม ประดับด้วย ชื่อของชมรม “ชมรมอดีตเยาวชนลพบุรี” และภาษาอังกฤษว่า Football Lopburi Youth Club เพื่อให้เป็นสากล

“Kosin Studio”โกสินทร์สตูดิโอ เป็นสตูดิโอ ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอล โลโก้กองเชียร์สโมสรฟุตบอล โลโก้ทีมฟุตบอล และโลโก้ด้านฟุตบอลต่างๆ ในวงการฟุตบอลไทย เริ่มออกแบบโลโก้ และมีผลงานด้านฟุตบอลไทย ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน ก็เพราะความรัก และลุ่มหลงที่มีต่อฟุตบอล เป็นแรงพลักดันให้เราออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานโลโก้สโมสรฟุตบอลต่างๆ มากมาย

Steps of Logo Design by Kosin Studio

  • Brief & Research  รับข้อมูลสำหรับการออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอล(จากสโมสรฟุตบอล) และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อมาใช้เป็นแนวความคิด(Concept) ในการออกแบบ
  • Sketch Design วาดภาพร่าง เพื่อนำไปใช้ ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลนั้นๆ ให้ได้ออกมามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
  • Design Logo นำเอาแบบร่างที่ Sketch Design ไว้ มาทำเป็นไฟล์ดิติตอล เพื่อนำไปออกแบบ(Design) ด้วยโปรแกรมกราฟฟิคบนคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับแก้รูปทรง รูปแบบ สีสรรค์ องค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ให้ลงตัว จนเป็นโลโก้สโมสรฟุตบอลอย่างสมบูรณ์

ออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลไทย, โลโก้แฟนคลับ สโมสรฟุตบอลไทย, ทีมฟุตบอล และทีมกีฬาต่างๆ Kosin Studio : “Design by Passion.” ก็เพราะรัก…ฉันจึงออกแบบ

Logo_KosinStudio_50x50px

KosinStudio “Design by Passion.”

You may also like...